Преминете към основното съдържание

Устойчивост на огън

Огнеустойчивост, граница на огнеустойчивост

Реакция на огън

Определя се приноса към развитие на пожара

Класификация

Оценяване на устойчивост на огън

Защо да ни изберете?

Лаборатория за огневи изпитвания и изследвания със Сертификат от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018
"Ф Плюс" е нотифицирано лице с идетнификационен номер NB 2548 от регистъра на Европейската комисия.
Лаборатория за изпитване и изследване "Ф Плюс" се обслужва от висококвалифицирани експерти.

Заявка за изпитване и класификация

Защо да ни изберете?

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с въведените допълнителни мерки по препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространяването на COVID 19, Ви уведомяваме за начините по които да се свържете с нас във връзка с предоставяните от нас услуги, както и за стъпките които следва да изпълните при посещение в офисите на „Ф плюс” ООД и лабораторните помещения на ЛИИ „Ф плюс”:

  1. Приоритетно да се използват електронни административни услуги.
  2. Уверете се, че нямате грипоподобни симптоми, спазвайте висока лична хигиена и по възможност носете лични предпазни средства.
  3. Използвайте алтернативни методи за заявяване и получаване на заявената от Вас услуга, например чрез писмо или по електронна поща или използвайте електронни услуги.
  4. Ако няма наложителна причина да подадете/получите/ документ или заявите и получите услуга точно в този момент – отложете посещението в нашите офиси и лабораторни помещения.
  5. При наложително посещение, носете лични предпазни средства, използвайте осигурения дезинфектант и спазвайте безопасна дистанция от 1 метър между вас и останалите хора в помещението.

Моля, запазете спокойствие, нека бъдем отговорни, дисциплинирани и социално ангажирани! Да опазим нашето и Вашето здраве!

Лабораторията за изпитване и изследване към фирма „Фплюс“ ООД е в процес на първоначална акредитация. До приключване на процедурата, лабораторията няма да се позовава на вече изтеклата акредитация рег. № 169 ЛИ.

Галерия

Партньори

Екип

инж. Пламен Узунов

Управител на фирма “F plus”

доц. инж. Детелин Спасов, PhD

Ръководител на лабораторията за огневи изпитвания “F plus”

инж. Найден Алексов

Автоматика и електроника

Горе