Участие в експериментално изследване на факултет "ПБЗН"-АМВР

| Новини

На 08.09.2017 г. се проведе изследване за развитието на пожар в купе от вагон. Изследването се организира от аспирант и дипломанти на ФПБЗН-МВР. Представители на фирма "Фплюс" ООД участваха с техника за провеждане на измерванията свързани с експерименталното изследване.

Експериментално изследване на факултет "ПБЗН"-АМВР [снимки]

Експериментално изследване на факултет "ПБЗН"-АМВР [снимки]

Изследване за развитието на пожар в купе от вагон. Представители на фирма "Фплюс" ООД участваха с техника за провеждане на измерванията свързани с експерименталното изследване. Изследването...