Акредитиран обхват (гъвкав и фиксиран) на Фплюс ООД по новата версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

| Новини

На 06.10.2022 г. Сертификатът за акредитация на Фплюс ООД е преиздаден, във връзка с настъпили изменения в стандартите, за които е предоставен акредитиран обхват със заповед No A 590/06.10.2022 г.

В акредитарания обхват на Лабораторията за изследване и изпитване са включени и BS 476:20, BS 476:21 и BS 476:22.

Новият обхват е гъвкав, което ще позволи изпитванията да се извършват по новите и актуални версии на стандартите.