инж. Пламен Узунов

Управител на фирма “F plus”

Завършил ВНВСУ "ген. Благой Иванов", гр. София през 1987 г., специалност "Военно, промишлено и гражданско строителство".

Работил е в системата на ГУСВ като проектант и групов технически ръководител на строителни обекти до 1999 г.

В периода 1999-2007 е работил в системата на МВР като ръководител на акредитирана лаборатория за огневи изпитвания в строителството и като началник сектор в сферата на противопожарните норми.

Продължава професионалното си развитие като проектант по пожарна безопасност.

Моб. тел.: 0878 112 112
e-mail: pl_uzunov@abv.bg