Преминете към основното съдържание

Печатни издания


Фирмата е регистрирана като издателство в системата ISBN.

ISBN се попълва с данни от националните агенции и предоставя възможност за търсене на информация за издателствата като имена, адреси, издателски кодове и други с различни нива на достъп.

Достъпът до системата се осъществява през страницата на националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий". http://www.nationallibrary.bg/

Горе