Одит за приемане на лаборатория Fplus в EGOLF

| Новини

На 11.01. и 12.01.2017 г. в Лабораторията за огневи изпитвания "Fplus" направи посещение комисия във връзка с молбата й за пълноправно членство в "Европейскта група на организациите извършващи огневи изпитвания, контрол и сертификация" (EGOLF).

Комисията се състоеше от двама члена:

инж. Марек Лукомски, член на изпълнителния комитет на организацията и представител на Строителния изследователски институт (ITB) в Полша и

д-р инж. Донатас Липинскас, Ръководител на Пожарния изследователски център (GTC) в Литва.

Очаква се комисията да излезе с предложение лабораторията Fplus да въде приета като пълноправен член в направленията "реакция на огън" и "устойчивост на огън"