esting- research- certification
Лаборатория за изпитване на устойчивост на огън на строителни елементи и конструкции - Костенец

„F PLUS“ е независима частна лаборатория за изпитване, изследване и сертификация по критерий "реакция на огън", „устойчивост на огън“, "системи за управление на огън и дим", измерване на дебелина на огнезащитни покрития.

Създаването на лабораторията е резултат от дългогодишни усилия и натрупан опит в огневите изпитвания и експертизите в сферата на пожарната безопасност.

Нашата мисия е да предоставяме компетентни и бързи услуги към нашите клиенти.

 

Добави описание

Фирма "Ф плюс" ООД притежава акредитирана лаборатория за огневи изпитвания и изследвания със Сертификат за акредитация рег. № 169 ЛИ/31.05.2016 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 г.

Нотифицирано лице с идетнификационен номер NB 2548 от регистъра на Европейската комисия.

 

Добави описание   Фирмата е активен член на ТК-1 "Пожаро- и взривозащита" при Български институт за стандартизация.
    "Ф плюс" ООД е член на сдружение “Асоциация на лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти" – АЛОССП.
   

Фирмата е регистрирана в сайта на Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens (CIRKAВС) и участваме в групата на нотифицираните лица.

 

 

Партньори:

Добави описание   Центърът за изпитване и европейска сертификация разполага със стендове за изпитване на строителни продукти по показател "реакция на огън" и извършва сертификация съгласно изискванията на Европейските норми.